Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Budynki PCO S.A.

 

PCO S.A. jako firma społecznie odpowiedzialna priorytetowo traktuje budowanie partnerskich relacji z różnymi grupami interesariuszy - klientami, dostawcami, partnerami, pracownikami oraz lokalną społecznością. Aktywnie wspieramy rozwój nauki i przedsiębiorczości, współpracując z uczelniami i instytutami naukowymi oraz udzielamy pomocy wspierając liczne inicjatywy społeczne i charytatywne. 

 

Założenia polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu realizujemy poprzez następujące działania:

 

Partnerskie relacje z klientami oraz dostawcami

Zgodnie z przyjętą misją i wizją spółki pragniemy spełniać oczekiwania oraz wymagania klientów dostarczając im na czas nowoczesne i niezawodne urządzenia optoelektroniczne zapewniające bezpieczeństwo. Również w kontakcie z dostawcami i partnerami biznesowymi kierujemy się zasadami partnerstwa i uczciwości.

Tworzymy przyjazne miejsce pracy

Pracownicy są największym dobrem firmy oraz podstawą jej sukcesu. Dlatego dbamy o naszych pracowników i stawiamy na ich ciągły rozwój oraz dalsze kształcenie.

Promujemy wartości prorodzinne

Spółka PCO S.A. uznaje życie rodzinne za najwyższą wartość oraz wspiera inicjatywy prorodzinne w oparciu o zasadę harmonii i równowagi między rodziną, życiem prywatnym, a pracą. Bierzemy udział w akcji „2 godziny dla Rodziny”, będącej elementem  obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny. 

Współpracujemy z środowiskiem badawczo-naukowym

W zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych spółka aktywnie współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, w tym m.in. z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej. 

Jesteśmy spółką przyjazną studentowi

Współpraca PCO S.A. z uczelniami wyższymi oraz szkołami średnimi obejmuje m.in. wizyty studentów i uczniów w siedzibie spółki, wykłady w siedzibie uczelni, organizację praktyk i staży, opiniowanie poziomu kształcenia oraz treści programowych, a także uczestnictwo w targach pracy organizowanych na uczelniach wyższych. Współpracujemy m.in. z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską, Akademią Obrony Narodowej, oraz Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Powietrznych w Dęblinie. 

Bierzemy aktywny udział w inicjatywach patriotycznych

Przywiązując ogromną wagę do krzewienia wartości patriotycznych i tradycji, wspieramy wydarzenia upamiętniające ważne rocznice i wydarzenia patriotyczne. W przeszłości wsparliśmy między innymi organizację konferencji Rock Niepodległości - wydarzenia upamiętniającego odzyskanie niepodległości oraz konferencję „Polska w cyklu rewolucji – VIRUS Wolności zmienia polską przyszłość „ zorganizowaną z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów. 

Działamy na rzecz społeczności lokalnych

Duże znaczenie przywiązujemy do dobrego kontaktu z społecznościami lokalnymi, w tym przede wszystkim mieszkańcami rejonu Gocławia, wspierając m.in. lokalne placówki oświatowe. 

Dbamy o środowisko naturalne

Spełniamy wszystkie wymagania dotyczące ochrony środowiska. Uzyskaliśmy certyfikat „Firma przyjazna środowisku”. 

Wspieramy zrównoważony rozwój i innowacyjność

Inicjatywy podejmowane przez spółkę wpisują się w politykę Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie. Powstanie koordynowanej przez spółkę Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki było zgodne ze Strategią Europa 2020. Fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE.

Udzielamy wsparcia organizacjom charytatywnym oraz pożytku publicznego

PCO S.A. chętnie wspiera różnorodne projekty socjalne i charytatywne. Celem projektów jest pomoc najuboższym rodzinom oraz zapewnienie chorym i niepełnosprawnym dzieciom szansy na poprawę zdrowia oraz szczęśliwą przyszłość. Dodatkowo udzielamy wsparcia placówkom szpitalnym i hospicjom. Staramy się pomóc poszkodowanym w jak najszybszym czasie, przede wszystkim w przypadkach zagrożenia życia (podczas klęsk żywiołowych). 

Wspieramy żołnierzy biorących udział w misjach wojskowych

Stawiając za priorytet bezpieczeństwo polskich żołnierzy na polu walki, wspieramy żołnierzy poszkodowanych w trakcie misji wojskowych  oraz weteranów wojennych.
 

 

 

 Nasza spółka bierze udział w akcji Dwie Godziny Dla Rodziny organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny.Bierzemy udział w akcji Szlachetna Paczka wspierając rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

WSPIERAMY M. IN.:

 

 Polski Czerwony Krzyż

 

 Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

 Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie

 

 Hospicjum Onkologiczne im. Św Krzysztofa w Warszawie

 

 

Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska Platforma Technologiczna FotonikiI Konferencja Optoelektroniczna