Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

 

 

PCO S.A.

PCO S.A. jest spółką należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także centrum badawczo-produkcyjnym, w którym wszystkie powstające i sprzedawane wyroby są efektem prac własnego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, telewizyjnej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska.

PCO S.A. zajmuje się produkcją:

  • systemów kierowania ogniem,
  • noktowizorów,
  • systemów wykrywania promieniowania laserowego,
  • systemów obserwacyjnych.

Obecnie spółka zatrudnia ponad 500 wykwalifikowanych pracowników.

 

Organy spółki

  • Walne zgromadzenie akcjonariuszy
  • Rada nadzorcza
  • Zarząd  PCO S.A.

 


 

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000169830

NIP: 525-00-00-825 Regon: 010743638

Kapitał Zakładowy: 30.610.790 PLN

Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska Platforma Technologiczna FotonikiI Konferencja Optoelektroniczna