Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony


W PCO S.A. obowiązuje wewnętrzny Kodeks Etyki


Celem Kodeksu Etyki jest kształtowanie kultury życia, a w szczególności kultury pracy wewnątrz firmy oraz poza nią. Kodeks wspiera nas w dążeniu do bycia wzorowym, niezawodnym i uczciwym partnerem w biznesie, a także solidnym pracodawcą. Jesteśmy dumni z wyznawanych przez nas wartości.


Postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki ma istotne znaczenie dla sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Buduje wzajemne zaufanie, prowadzi do przejrzystości działań wśród pracowników oraz w otoczeniu zewnętrznym. Dzięki określonemu systemowi wartości firma staje się przewidywalna i wiarygodna dla swoich pracowników, partnerów, klientów. Ma to szczególne znaczenie w stale zmieniającym się otoczeniu.

W dniu 3 stycznia 2017 roku Zarządzeniem nr 1/2017 Prezesa Zarządu—Dyrektora Generalnego PCO S.A. wprowadzony został w Spółce  „Kodeks Etyki PGZ S.A.”.

„Kodeks Etyki” jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady etycznego postępowania pracowników oraz partnerów zewnętrznych.

 

 

Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Polska Platforma Technologiczna FotonikiI Konferencja Optoelektroniczna